فرماندار پلدشت گفت: سالانه حدود 2500 تن گونه‌های مختلف ماهیان بومی و گرمایی باارزش از جمله کپور، آمور، فیتوفاک، صوف، بیگ هد از این دریاچه پشت سد ارس این شهرستان برداشت می شود.

اکبر عبدالله نژاد افزود: دریاچه پشت سد ارس منبع غنی گونه های زیستی دریایی میباشد که در حال حاضر 2 شرکت تعاونی صید ماهی در غالب 370 نفر سالانه حدود 2500 تن انواع ماهی صید می نماید.
فرماندار پلدشت در ادامه گفت: این دریاچه بعنوان اولین و بزرگترین منبع تولید شاه میگو در کشور میباشد که 5 شرکت صیادی سالانه حدود 30 تن از اینگونه آبزی به کشورهای همسایه صادر میکنند.

عبدالله نژاد اضافه کرد: این دریاچه در بخش تولید برق نیز تاثیر گذار بوده وبه طور میانگین 86 هزار مگاوات برق در ساعت تولید می کند.