عبدالله نژاد فرماندار پلدشت در مراسم تکریم و معارفه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اظهار داشت: ورزش جنبه عمومی دارد و مختص تایم و زمان مشخص نیست .
وی در ادامه به وضعیت مدیریت ورزش این شهرستان اشاره کرد و گفت: این وضعیت قابل قبول نیست و باید بزودی احیاء گردد و مدیریت جدید باید با استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های منطقه ، تعامل با سازمان منطقه آزاد و آموزش و پرورش ، استفاده از بخش خصوصی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزشی وضعیت ورزشی این شهرستان را بهبود بخشد.
فرماندار پلدشت در پایان خواست ورزشهای همگانی در شهرستان بسط و گسترش پیدا کرده و هیئت های ورزشی به زودی ساماندهی گردند.
در این مراسم از خدمات رسول شیخکانلو میلان رییس قبلی قدردانی و مهدی رشیدی بعنوان ریسس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدشت معرفی شد