گفتنی است این جشن همزمان با سراسر کشور در 15 شهریور ماه در سطح معابر شهری و 16 شهریور ماه در سطح میعاد گاه های نماز جمعه و روز چهارشنبه 11 مهرماه در سطح مدارس شهرستان پلدشت نیز برگرار میگردد .
رضایی مدیر کمیته امداد پلدشت در این بازدید گفت مردم نوع دوست شهرستان میتوانند از طریق شماره حساب 0104974663003بانک ملی و شماره کارت 8028-9990-9918-6037کمک های نقدی خود بابت جشن عاطفه ها را بصورت غیر حضوری واریز نمایند