فرماندار پلدشت بهمراه شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بمناسبت الحاق شهر نازک به محدود منطقه ازاد با حضور در این شهر با اهالی و شورای اسلامی این شهر دیدار نمودند.
فرماندار شهرستان پلدشت در ادامه حضور خود در بخش ارس از مدرسه در حال ساخت روستای عبدالعلی کندی بازدید نمود
گفتی است این مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز احداث میگردد ِ