اکبر عبدالله نژاد فرماندار پلدشت در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یکی از عوامل مهمی که باعث آسیب های اجتماعی در جامعه میشود را اعتیاد به مواد مخدر دانست و اظهار داشت: آموزش جامعه از مضرات سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد و پیامد های آن باید جزو اولویت های کاری قرار گیرد و آموزش و پرورش بعنوان یک سازمان گسترده دولتی میتواند در این راستا نقش موثری را ایفاد نماید.
فرماندار پلدشت در پایان با تاکید بر مبارزه جدی با عرضه کنندگان مواد مخدر گفت: باید در راستای وظایف و رسالتی که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر عهده اعضاء گذاشته شده است کوشا باشیم.
سرهنگ احمدی فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت نیز در این جلسه ابراز داشت: در یک ماهه گذشته 5 نفر در راستای توزیع مواد مخدر در این شهرستان دستگیر و در این راستا 4 پرونده تشکیل و به مقام قضایی ارسال شده است.