بهره برداری از یک واحد مدرسه 6 کلاسه در شهر نازک علیا با اعتباری بالغ بر 650 میلیون تومان
بهره مندی دو روستای محور سد ارس در بخش ارس از نعمت گاز طبیعی با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان
افتتاح 40 واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان
افتتاح دو خط انتقال برق فشار قوی با اعتباری بالغ بر 760 میلیون تومان
کلنگ زنی احداث یک باب مدرسه 3 کلاسه در روستای حسن کندی بخش ارس