مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پلدشت با دستور کار انتخاب دوبازرس این انجمن برای مدت زمانی یک سال با حضور صادق حبیب زاده معاون فرماندار پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.
محراب پور اکبر دادستان عمومی و انقلاب و رئیس هیئت مدیر انجمن هیئت امنای شهرستان پلدشت در این مراسم با اشاره به اینکه 64 درصد زندانیان متاهل و سرپرست خانوار میباشند گفت: با زندانی شدن سرپرست خانوار ،خانواده وی دچار آسیبهای مالی، اقتصادی و اجتماعی میگردند که انجمن حمایت از زندانیان در راستای کاهش این آسیب ها تشکیل شده است
وی درآمد انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پلدشت در سال 96 را از منابع مختلف همچون جشن گلریزان و مساعدتهای مردمی 670 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در سال گذشته مبلغی بالغ بر 500 میلیون ریال در جهت حمایت مالی از خانواده های زندانیان، توزیع سبد کالایی و حمایتهای تحصیلی و درمانی هزینه شده است.
صادق حبیب زاده معاون فرماندار شهرستان پلدشت نیز در این مراسم با اشاره به برگزاری انتخابات ششمین دوره بازرسان این انجمن ، یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزاری انتخابات در سطوح کلان و خرد و اداره امور کشور با مراجعه به آراء عمومی عنوان کرد و گفت: مدعیان دروغین و حامیان کاذب حقوق بشر ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم مینمایند در حالی که مشاهده میکنید برای انتخاب بازرس انجمن حمایت از زندانیان انتخابات برگزار میشود و این امر نشان میدهد مبنای انتقال قدرت و مدیریت آراء مردمی است.
در پایان این مراسم با برگزاری انتخابات آقایان قربان باقری و نقی کوهی برای مدت یکسال بعنوان بازرسان انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پلدشت انتخاب شدند.