اکبر عبدالله نژاد در این مراسم یکی از دغذدغه های اصلی مسئولان نظام را ایجاد اشتغال پایدار و معیشیت مردم عنوان کرد و گفت: امیدواریم شاهد روزی باشیم که با تلاشهای کمیته امداد تمامی مددجویان تحت پوشش به خودکفایی برسند.
بهمن رضایی مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پلدشت نیز در این مراسم گفت: کمیته امداد پلدشت توانسته با همکاری بانک های عامل شهرستان تمامی اعتبارات خود در سال 96 را جذب و در قالب تسهیلات خودکفایی به مددجویان خود پرداخت نمایند که در این راستا شهرستان پلدشت توانسته رتبه نخست را در سطح استان به خود اختصاص دهد
وی افزود : در سال گذشته به 137 مددجوی تحت پوشش این کمیته امداد در مجموع 2 میلیاردو 625 میلیون تومان تسهیلات خودکفایی پرداخت شده است.