فرماندار پلدشت در این جلسه به وضعیت جاده فعلی پلدشت – مرگنلر بخصوص حد فاصل پلدشت تا روستای اروج محمد که بسیار نامطلوب وغیر ایمن می باشد اشاره کرد و گفت: اغلب نقاط جاده نشست کرده است و علت اصلی این موضوع تردد کامیونهای با بار بیش از حد مجاز میباشد و اداره راهداری و پلیس راه باید به این موضوع نظارت جدی داشته باشد.
عبدالله نژاد افزود:بارندگی های اخیر سبب ایجاد چاله های عمیق در سطح جاده ها و معابر عمومی داخل شهر شده است که باید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و شهرداری ها در اسرع وقت نسبت به ترمیم و اصلاح این نقاط اقدام نمایند
فرماندار پلدشت در ادامه به سفر اخیر مدیرکل راه و شهرسازی استان به این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از موارد مهم همچون آسفالت 2 کیلومتر اول تعریض شده محور پلدشت – مرگنلر و آسفالت راه روستایی کولوس دراین سفر مطرح شد که لازم است اداره راه و شهرسازی شهرستان این موارد را پیگیری و نتیجه را به فرمانداری اعلام نماید.