اکبر عبدالله نژاد در این جلسه گفت: حیوانات یکی از انتقال دهنگان بیماری به انسانها هستند و در سالهای اخیر بیماری آنفلو آنزای پرندگان بسیار شایع شده و سلامت انسانها را به خطر انداخته است.
فرماندار پلدشت با مهم دانستن سلامت انسانها و سلامت جامعه اظهار داشت : دستگاه های ذیربط باید با نظارت بیشتر و اهتمام و جدیت هرچه تمامتر در راستای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان تلاش نمایند.
عبدالله نژاد در پایان اطلاع رسانی دقیق در سطح شهرها و روستاها در راستای خطرات و علایم این بیماری و نظارت بر عرضه پرندگان زنده در هفته بازارها را خواستار شد.