صبح امروز با حضور صادق حبیب زاده معاون فرماندار شهرستان پلدشت جشنواره جابر بن حیان در پلدشت افتتاح شد.
در این جشنواره480 دانش آموز در قالب 96 گروه و طرح جهت قرار گرفتن در ۱۰ رتبه برتر برای اعزام به مرحله استانی به رقابت خواهند پرداخت