چهارمین جلسه ستاد مناسب سازی معلولین و سالمندان به ریاست صادق حبیب زاده معاون فرماندار پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد
معاون فرماندارپلدشت در این جلسه با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولین کلیه دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت و اجرای مناسب سازی معابر و فضاهای شهری دانست و تاکید کرد : لازم است ادارات شهرستان که در بحث مناسب سازی نواقصاتی دارند به قید فوریت این نواقصات را مرتفع نمایند و شهرداریهای تابعه نیز در بحث مناسب سازی فضاهای عمومی کوشا باشند.
خانم عسگری رییس اداره بهزیستی و دبیر ستاد مناسب سازی اماکن دولتی و معابر عمومی و شهری ویژه جانبازان ، معلولین و سالمندان شهرستان پلدشت نیز در این جلسه گفت: شهرستان پلدشت در9 ماهه ی سالجاری در خصوص مناسب سازی رتبه نخست استانی را کسب نموده است.