حضور عبدالله نژاد فرماندار پلدشت در مراسم غرس نهال بمناسبت روز درختکاری
رضا مراد خانی رییس منابع طبیعی پلدشت در جریان این مراسم گفت:به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و برای عمومی کردن فرهنگ درختکاری و افزایش سرانه فضای سبز امسال 9000اصله نهال با گونه های صنوبر، بیدمجنون، اقاقیا، کاج، سرو نقره ای، سرو خمره ای، بنه، بلوط، بیدمشک، افرا در سطح شهرستان پلدشت غرس میشود.