بهره برداری از 20 خانه مددجویی کمیته امداد شهرستان پلدشت با اعتباری بالغ بر 475 میلیون تومان در هفتمین روز دهه فجر
بهره برداری از 15 واحد مسکن مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان پلدشت آغاز شد . برای احداث این مساکن 300 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است .
ظهر امروز نشست فرماندار پلدشت با روحانیت اهل تسنن شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.