همزمان با ایام الله دهه فجر و ایام فاطمیه برگزار شد؛ نمایشگاه از ولادت تا شهادت افتتاح شد
همزمان با ایام الله دهه فجر طرح هادی شهرک ارس پلدشت با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید
با حضور معاون فرماندار پلدشت و مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی دو واحد مسکن مددجویی روستایی با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید