عبدالله نژاد فرماندار پلدشت در مراسم روز دانشجو با تبریک ایام هفته وحدت و فرارسیدن روز دانشجو گفت: نوع اندیشی و تولید علم از وظایف اصلی دانشگاه ها میباشد و تولید علم ثروت یک جامعه است زیرا که برای توسعه جامعه نیروی انسانی آن باید مجهز به سلاح علم و دانش باشد.
فرماندار پلدشت در ادامه به نقش موثر دانشجویان در جریان انقلاب اسلامی،جبهه های حق علیه باطل و تمامی صحنه های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: دانشجو چشم و گوش بینای یک جامعه است و باید در مسائل مهم جامعه خود را نشان دهد و به رویدادهای اطراف خود بی تفاوت نباشد.