خانم عسگری رئیس اداره بهزیستی پلدشت از احداث 5 واحد مسکن مددجویی با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 250 میلیون ریال خبر داد و گفت: این واحدها ازپیشرفت 30 درصدی برخوردارند و در صورت مساعدت هوا تا پایان سال به اتمام خواهند رسید.
وی افزود : اداره بهزیستی پلدشت 500 مددجو را تحت پوشش خود دارد که 350 نفر از این مددجویان مستمری بگیر و مابقی از خدمات این اداره همچون کمک هزینه تحصیلی،درمانی و توانبخشی استفاده مینمایند.