به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت،حسین آقازاده مدیر امور آب و فاضلاب پلدشت از آغاز عملیات اجرایی نقشه برداری شبکه جمع آوری فاضلاب شهرپلدشت خبرداد وگفت: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری یکی از پروژه های زیرساختی مهم میباشد که در حفاظت از منابع آبی و حفظ محیط زیست و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی نقش ویژه ای دارد.
وی در ادامه افزود: مطالعات و نقشه برداری فاضلاب شهری پلدشت توسط شرکت مهندسین مشاور سیگنال با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال ازدیروز 22 شهریور ماه سالجاری آغازشده و در مدت 2 ماه بپایان خواهد رسید.