حسین جعفری نژاد رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان پلدشت در جریان بازدید عبدالله نژاد از سامانه بهبود کیفیت آب شرب روستای قلیش لانمیش گفت: در حال حاضر دو سامانه بهبود کیفیت آب شرب روستایی در روستاهای قلیش لانمیش و کنیکور با اعتباری بالغ بر یک ونیم میلیارد تومان در حال احداث است و تا پایان آبمانماه سالجاری به بهره برداری خواهند رسید.
جعفری نژاد در ادامه با اشاره به اینکه این دوسامانه 8 روستای محور پلدشت به عشق آباد را تحت پوشش قرار خواهند داد اظهارداشت: با بهره برداری ازاین سامانه ها 1200 خانوار با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد.