همزمان با ششمین روز از هفته دولت عملیات اجرایی تجهیز 3500 هکتار از اراضی شهرستان پلدشت با حضور اسلام نور سرپرست امور عمرانی استاندار، قهرمانی مدیر کل امور روستایی و شوراها و جعفری مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی آغاز شد.
گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد تومان در طول یکسال به بهره برداری خواهد رسید.