یاسر محمد زاده بخشدار مرکزی شهرستان پلدشت در نشست دهیاران بخش مرکزی گفت: در حال حاضر 17 طرح توسط دهیاران بخش مرکزی در حال اجراست که 13 طرح تا پایان مرداد ماه سالجاری با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
بخشدار مرکزی پلدشت در ادامه از دهیاران خواست بمنظور ایجاد بسترهای لازم جهت تشکیل شرکت های تعاونی روستایی و توسعه اشتغال روستا با اخذ تسهیلات کم بهره اقدامات لازم را معمول دارند.
محمد زاده در پایان با اشاره به لزوم مقاوم سازی مساکن روستایی و شناسایی افراد بیسواد و معرفی آنها به نهضت سواد آموزی ورود جدی دهیاران را به این مسائل خواستار شد.