مجتبی طالبی مدیر آموزش و پرورش پلدشت در نشست هم اندیشی با دهیاران بخش مرکزی گفت: سهمیه شهرستان در سالجاری جهت جذب و شرکت در کلاسهای سواد آموزی 252 نفر میباشد که پیش بینی میشود تا پایان سالجاری 280 نفر جهت شرکت در این کلاسها جذب شوند
وی درادامه به موضوع انسداد مبادی بیسوادی اشاره کرد و اظهار داشت: 76 بازمانده از تحصیل (دوره اول ابتدایی) در این شهرستان معرفی شده است که این نفرات شناسایی و از اول مهر ماه سالجاری سرکلاسهای درس حاضر خواهند شد.