تیمور زاده سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 ماکو در جریان گفتگو با روابط عمومی فرمانداری پلدشت گفت: تا 23 تیرماه سالجاری 14 هزار و 200 تن گندم از کشاورزان پلدشت خریداری شده است.
وی خاطر نشان کرد: 9 هزارتن از گندم های خریداری شده بصورت مستقیم توسط سیلوی آران دشت و کارخانه تعاونی 13 ماکو و 5200 تن دیگر بصورت خرید مباشر توسط اتحادیه های مرکز خرید تعاون روستایی شهرستان خریداری شده است.
تیمور زاده افزود: چک لیست وجه گندم کشاورزان روزانه استخراج و جهت پرداخت در وجه بانک کشاورزی تحویل میگردد.